nslookup و پویش اطلاعات

در فصل چهارم ، امنیت شبکه ، برای تست آسیب شناسی یا نفوذ
ابتدا لازم است که اطلاعات دقیقی از سوژه امون داشته باشیم.
برای پیدا کردن اطلاعات یک دامنه و سرور از دستور nslookup استفاده می کنیم