رفع اشکال، فصل امنیت شبکه

پرسش : درباره پروفایل domain و تفاوت remote port با local port توضیح بدین.جواب: پروفایل در سیستم برای سطح امنیتی یه جور دسته بندی استبرای اینکه پرتوکل ها و قوانین امنیتی سیستم عامل دسته بندی بشهتو ویندوز چند تا داریم…

ادامه مطلب