تمرین getway در میکروتیک

در فیلم آموزشی زیر تمرین گت وی و روت لیست ها را در میکروتیک داریم.طبق تصویر زیر شبکه ای درنظر گرفته ایم: همان طور که در تصویر مشخص شده است طبق تنظیمات انجام شده پینگ از روتر اول به سوم…

ادامه مطلب

چند مثال در فایروال میکروتیک

فایروال میکروتیک به صورت یک فایروال سخت افزاری و حالت مند stateful شناخته می شود فرض کنید شبکه ای داریم متشکل از چندین سیستم که رنج آی پی ست شده در این شبکه به صورت 192.168.77.1 می باشد و آی…

ادامه مطلب